IT Academy colleges: Personalized Digital Health

IT Academy colleges: Personalized Digital Health

Op donderdag 8 november staat IT Academy colleges in het teken van gepersonaliseerde digitale gezondheid. Het college wordt verzorgd in samenwerking met het Lectoraat Personalized Digital Health (PDH) van de Hanzehogeschool Groningen. Lector dr. Hilbrand Oldenhuis en promovendus Herman de Vries bespreken overstijgende trends en ontwikkelingen op dit gebied. Daarnaast geven zij een specifiek voorbeeld van een onderzoekstraject dat zich hier op richt. Het college is voor professionals, studenten en werkzoekenden en start om 15.00 uur (inloop 14.30 uur) op Zernikepark 10 in Groningen. Na afloop is er een borrel om na te praten en te netwerken.

Praktische informatie

  • Datum

    2018-11-08

  • Locatie

    Zernikepark 10

  • Tijd

    15:00 - 17:30

Personalized Digital Health

In het eerste deel van het college vertelt lector Hilbrand Oldenhuis over de ontwikkeling van een nieuwe generatie digitale zorg die uitgaat van zelfmonitoring en continue persoonlijke dataverzameling, waarmee behandelingen meer toegespitst kunnen worden op het individu. Gegevens gebaseerd op apps, sensoren in onze smartphones en zogenaamde ‘wearables’ (sensoren die we op het lichaam kunnen dragen) kunnen bijdragen aan het verbeteren en nog meer personaliseren van zorg en zodoende aan het bevorderen van zelfmanagement. Een voorwaarde daarbij is wel dat al die gegevens op een intelligente manier met elkaar gecombineerd worden waardoor betekenisvolle informatie op individueel niveau verzameld kan worden. Hilbrand geeft een overzicht van het onderzoek waarin met deze nieuwe generatie digitale zorg wordt geëxperimenteerd en gaat in op eventuele toepassingsmogelijkheden.

WearMe studie

Tijdens de tweede helft wordt de WearMe studie beschreven als voorbeeld van gepersonaliseerde digitale gezondheid(szorg). De WearMe studie (Wearable and App-based Resilience Modeling in employees) is een vierjarig promotietraject van de Hanzehogeschool Groningen, het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en TNO. De studie onderzoekt of het mogelijk is om met data afkomstig van wearables en apps veranderingen waar te nemen in hoe werknemers herstellen van stress en belasting en die veranderingen te verklaren op basis van gegevens over de werknemer zelf. Idealiter leidt dit tot een systeem dat werknemers kunnen gebruiken om hun veerkracht te monitoren en dat automatisch gepersonaliseerde feedback geeft over hoe de werknemer dit eventueel kan verbeteren.

IT Academy colleges: Personalized Digital Health is gratis toegankelijk. Voorafgaand aan het college ontvangen deelnemers per e-mail een uitnodiging. Onderaan de pagina is het mogelijk om je aan te melden.

Sprekers

 

Programma

 

14.30 - 15.00 uur Inloop
15.00 - 15.10 uur Opening door IT Academy Noord-Nederland
15.10 - 16.00 uur Personalized Digital Health
16.00 - 16.15 uur Pauze
16.15 - 17.00 uur WearMe
17.00 - 17.30 uur Afsluiting & borrel

 

Sfeerimpressie IT Academy colleges

Benieuwd naar de ervaringen van de deelnemers van een van onze college? Bekijk dan de onderstaande video. 

IT Academy college

IT Academy college

De teksten zijn geschreven door IT Academy Noord-Nederland.