Complicatiedetectie in de zorg

Complicatiedetectie in de zorg
 • Opdrachtgever

  CGI Nederland

 • Startdatum

  1 februari 2020

 • Soort opdracht

  Stage of Afstuderen  

 • Let op

  HBO-ICT of CMD

We werken nauw samen met klanten en partners om beschikbare technologieën optimaal toe te passen om zo bij te dragen aan een succesvolle digitale transformatie. Met 77.500 consultants en andere professionals wereldwijd en 2.500+ medewerkers in Nederland, levert CGI een volledig portfolio, van strategische IT en business consulting tot systeemintegratie, managed IT en business process services en oplossingen.

Binnen de ziekenhuizen werken we aan een praktijktoepassing om de inzichten in de kwaliteit van zorg te verbeteren en de registratielast te verminderen. Middels casestudies, waarbij intensief is opgetrokken met medisch specialisten, verpleegkundigen en bestuur/managers, zijn algoritmen ontwikkeld die het mogelijk maken om complicaties te detecteren op basis van bestaande zorg- en financiële data. Deze toepassing creëert de mogelijkheid om een beter zicht te krijgen op de incidentie van complicaties en de oorzaken daarbij te achterhalen. De combinatie van digital insights en human insights is in deze cruciaal (data tell you what, people tell you why). In een volgende casestudy wordt onderzocht of het mogelijk is om complicaties te voorspellen zodat patiënten vooraf goed geïnformeerd kunnen worden over de risico’s van voorgestelde behandelingen en eventueel extra interventies te ondernemen om de voorspelde complicatie te vermijden.

Implementatie

De eerste twee casestudies zijn uitgevoerd binnen een onderzoekssetting in een groot ziekenhuis. Dit zorgt er voor dat de oplossing zoals hij nu is, niet direct te implementeren valt. We willen onze oplossing daarom het komende jaar meer professionaliseren en gereed maken voor implementatie.

 

Onderwerpen

Hierbij hebben we de volgende vijf onderwerpen, waarop een stageopdracht kan vorm gegeven worden:

 • Standaardisatie: uitzoeken hoe we meer gebruik kunnen maken van open standaarden voor data (informatiemodel; bijv. OHDSI/OMOP CDM), en voor modellen (algoritmes; bijv. ONNX)
 • Python: Omzetten bestaande programmatuur (SQL, R, H2O.ai, Tensorflow) naar een pipeline oplossing in Python.
 • Validatie: Uitwerken en toevoegen van validatie mogelijkheden wanneer het algoritme in productie draait (bijv. automatisch testen algoritmes, signalering data drift). Hoe weten we dat het algoritme nog steeds valide en betrouwbaar is op nieuwe data?
 • Explainable AI: Toevoegen van data bewerkingen en analyses om meer inzicht te schaffen in het “black box” algoritme. Hoe komt het algoritme tot een classificatie van wel/niet complicatie.
 • Monitor: Uitwerken en bouwen van een dashboard waar de resultaten van de complicatiedetectie in samen komen in PowerBI.                                                                

Digital Society Hub - contact

Opleiding: HBO-ICT en CMD 
Stage of Afstuderen  

Geïnteresseerd? Neem contact op met de DSH (dsh@org.hanze.nl). Je wordt gekoppeld aan het contactpersoon van CGI Nederland.