Data-platform

Data-platform
 • Opdrachtgever

  Groningen Seaports

 • Startdatum

  Februari 2020

 • Soort opdracht

  Stage

Groningen Seaports heeft voor elke taak een goede informatievoorziening, met name gericht op de operationele processen. Echter is er grote behoefte gebleken aan mogelijkheden om de bijbehorende data te analyseren en combinaties te maken tussen de verschillende taken en processen. Bijvoorbeeld kan men op dit moment niet goed een vraag beantwoorden als: welke lading is op welke kade afgehandeld en hoeveel hebben we daaraan verdiend. Voor deze vraag is informatie nodig over kades, scheepvaart en financiën. Die combinatie kan nu niet gemaakt worden. 

Groningen Seaports beheert de haven van Delfzijl en de Eemshaven. De taken van de organisatie zijn: 

 • Grondverkoop 

 • Beheer assets in de haven 

 • Scheepvaartbegeleiding 

 • Ontwikkeling nieuwe businessmodellen, meestal utilities 

In 2020 wordt daarom een project gestart om alle gegevens die in diverse taken gebruikt worden, te verzamelen op een platform voor data analyse. En te bewerken voor gebruik (opschonen, labelen, koppelen, e.d.). Daarna is het nodig te oefenen met de gebruikers, zodat we kunnen nagaan of we de juiste gegevens hebben bijeengebracht en de gebruikers te leren denken in data en gebruik te maken van de data omgeving. 

Daarnaast zijn er veel externe gegevens beschikbaar, bijvoorbeeld openbare milieudata van de provincie Groningen of gepubliceerd door ESRI en toegankelijk via ons GIS systeem (Port Atlas).  

 

Er zitten dus twee elementen in deze opdracht:  

 1. De behoeften en vragen van de gebruikers bepalen 

 1. Technische ondersteuning geven aan de gebruikers bij het gebruik van de data analyse omgeving 

 

Waarschijnlijk gaat er gebruik worden gemaakt van een Microsoft Azure omgeving voor de data engineering en Power BI voor de analyses.  

  

Studie: 3e jaars HBO-ICT stage, data analyse.  

Contactpersoon: Henk Zwetsloot, manager digital innovation bij Groningen Seaports H.Zwetsloot@groningen-seaports.com