Evaluatie Project Internetrechercheren (vacature ingevuld)

Evaluatie Project Internetrechercheren (vacature ingevuld)
  • Opdrachtgever

    Politie Noord-Nederland

  • Startdatum

    Februari 2020

  • Let op

    Screening is verplicht

Binnen de DRR, Eenheid Noord-Nederland heeft het Project Internet rechercheren gelopen ten behoeve van het verhogen van het kennisniveau en toepassen van internet rechercheren door collega’s in de opsporing. Ongeveer 100 collega’s hebben vanaf 2017 in het kader hiervan een basiscursus gevolgd. Daarnaast zijn er 40 zogenaamde Open Internet Laptops ter beschikking gesteld aan de collega’s om het internet rechercheren te stimuleren.  

Er is belang bij een effectmeting na de investering met dit project, met het oog op toekomstvisie: welke behoefte is er aan investering op gebied van internetrechercheren (waaronder verdere investering in laptops en verdere uitrol het ontwikkelen van een IBT- Internet rechercheren, laten opleiden van collega’s). 

Standplaats: DSH

Beschikbaarheid: 36 uur per week

Richting: Integrale Veiligheidskunde